FR |NL |EN

    Onze verbintenissen    

    Onze verbintenissen    

Onze dagelijkse verbintenissen
Veiligheid
Preventie en veiligheid staan in het middelpunt van de belangstelling bij Aquaenergia. Daarom wil ze concrete acties ondernemen met het oog op de bestrijding en beperking van alle risico's met betrekking tot:
 • het optreden van ongevallen en beroepsziekten,
 • het berokkenen van schade aan derden,
 • het veroorzaken van materiële schade.

 • Alle preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een beoordeling van de potentiële risico's voor de veiligheid en de gezondheid van alle op de werf aanwezige werknemers.

  De beschermings- en beveiligingsmaatregelen zijn onder andere het voorzien van PBM voor alle werknemers en.

  Tot slot verbindt Aquaenergia zich ertoe om aan de eisen van de Europese Richtlijn 92/57/EG van 24 juni 1992.
  Kwaliteit
  Aquaenergia garandeert al haar publieke en particuliere klanten kwaliteitsvolle werken opgeleverd binnen de overeengekomen termijnen. In dit kader worden haar teams regelmatig bijgeschoold om:

 • zich de nieuwste geavanceerde uitvoeringstechnieken eigen te maken,

 • nieuwe werkmethoden aan te nemen om efficiënter en productiever te zijn,

 • nieuwe veiligheidsnormen op de werven na te leven,

 • de werven van tevoren klaar te maken en oplossingen te kiezen waarmee de last voor de omwonenden kan worden beperkt.


 • Milieu
  Begaan met het milieu onderneemt Aquaenergia concrete acties om de impact van haar werken op het milieu tot een minimum te beperken.

  Het afval dat op haar hoofdzetel wordt gegenereerd en het niet-gevaarlijke bouwterreinafval wordt verzameld en gesorteerd op de hoofdzetel van het bedrijf:

 • metaal

 • pvc and PE

 • restafval

 • papier en karton

 • pmd

 • plastic folie

 • bouwafval:
  - abest
  - inert afval
 • AQUAENERGIA - Rue Saint Bernard 60-62, 1060 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40