FR |NL |EN

    Jobs    

    Jobs    

Werfleider

Voorman

De werfleider oefent, onder leiding van de directeur van de hoofdzetel, een coördinerende, plannende en adviserende functie uit op de verschillende werven die de voorman voorbereidt en uitvoert.
De voorman bereidt de werken waarvoor hij verantwoordelijk is voor en voert ze uit, onder het toezicht van de werfleider en met de hulp van de opzichters en ploegbazen.
De voorbereiding bestaat in het verzamelen van de bestaande plannen van de leidingen.
De uitvoering bestaat in het geven van instructies aan de opzichters en ploegbazen en het controleren dat ze goed worden opgevolgd.
De voorman zorgt ook voor de administratieve opvolging van zijn werven, evenals de relatie met de bouwheer.

Opzichter

Ploegbaas

De opzichter staat in voor de algemene organisatie van een werf of een deel ervan. Hij is altijd ter plaatse en controleert en coördineert het werk van de teams, houdt de planning van de vooruitgang van de werken up-to-date en beheert de bevoorradingen.
Hij zorgt ook voor de naleving van de richtlijnen, normen en voorschriften, vooral met betrekking tot veiligheid. Als rechterhand van de voorman neemt hij soms enkele taken over van deze laatste.
Het werk van de ploegbaas is samengesteld uit 3 grote activiteiten:
 • hij bereidt de werf voor al naargelang van de beperkingen en obstakels en verdeelt het werk. Hij volgt de vooruitgang van de werken op en controleert de kwaliteit ervan,
 • hij helpt bij de oplevering van de werken aan het einde van de werf en zorgt ervoor dat de omgeving ervan er weer zoals voordien uit ziet,
 • hij werkt in het veld en staat onder leiding van de voorman en de opzichter.
 • Leidinglegger

  Machinist

  De leidinglegger is de professionele legger van leidingen.
  Hij installeert:
 • alle leidingen waarmee drinkwater kan worden vervoerd en verdeeld maar ook rioleringsnetten. Zijn werk begint vanaf de onttrekking en verdeling van drinkwater tot de afvoer van afvalwater naar zuiveringsstations, en de terugkeer ervan in de natuurlijke omgeving (rivieren, meren, ...),
 • alle leidingen waarmee vloeistoffen van alle aard kunnen worden vervoerd en verdeeld (gas, stedelijke verwarming, …).
 • Hij zorgt ook voor het onderhoud van bestaande installaties aan de hand van innovatieve technieken.
  Hij werkt buiten en kan machines zoals graafmachines besturen.
  De machinist is één van de grootste drijvende krachten op de werf. Hij bestuurt de meest uiteenlopende machines zoals hydraulische graafmachines, graders, laders, kranen, graaflaadmachines, verdichters, enz. met het oog op grondverzet of egalisatiewerken.
  Hij kent de machines waarmee hij werkt van kop tot teen. Hij haalt er het meeste uit en leeft hierbij de veiligheidsregels na. Hij helpt ook bij het onderhoud van zijn materialen.

  Bestuurder

  De bestuurder bestuurt een voertuig om de voor de werf benodigde materialen te vervoeren en leveren.
  Hij moet:
 • de veiligheidsvoorschriften te allen tijde naleven,
 • een efficiënt en zuinig rijgedrag hanteren,
 • de staat van de signalisatie van de werven van zijn bedrijf in de gaten houden en zijn bovengeschikte op de hoogte brengen van eventuele anomalieën.


 • AQUAENERGIA - Rue Saint Bernard 60-62, 1060 Bruxelles - Tél. : 32.2.345.99.09 - Fax : 32.2.340.08.40