Profiel

Chargement

WIE ZIJN WIJ?


Aquaenergia is een dochteronderneming van
ARGEA.
Klik hier voor meer informatie over haar moederbedrijf.

OMZET

per 31/12/22

0
M€

PERSONEELSBESTAND

0
MEDEWERKERS

VESTIGINGEN

ZE VERTROUWEN ONS

ONZE VERBINTENISSEN

Veiligheid

Instaan voor de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en alle betrokken personen op onze werven en het streven naar nul ongevallen door:
 • Een grondige voorbereiding van de werven en een correcte risicoanalyse zodat lichamelijke letsels, materiële schade en beschadigingen kunnen worden voorkomen
 • Werken met deskundig personeel dankzij opleidingen, infosessies,…
 • Analyse van de gegevens die worden verzameld d.m.v. incidentenverklaringen, werfbezoekverslagen,… en een gerichte aanpak van de punten die hieruit naar boven komen
 • Het garanderen van een actieve aanwezigheid van de hiërarchische lijn op het terrein (ondersteuning, monitoring en controle, toolboxmeetings,…)
 • Het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers vergroten door ze mee te laten denken, zelf het goede voorbeeld te geven, veiligheidsinstructies te blijven herhalen,…

Kwaliteit

Aquaenergia garandeert al haar publieke en private klanten kwaliteitsinterventies met respect voor de gestelde deadlines. Om dit te doen, worden de teams regelmatig getraind om:
 • beheers de nieuwste geavanceerde bouwtechnieken,
 • nieuwe werkmethoden verwerven waardoor u efficiënter en productiever kunt zijn,
 • bereid de locaties vooraf voor om oplossingen te kiezen om de overlast te verminderen en deadlines te halen
 • communiceer regelmatig met alle betrokken partijen

Milieu

Aquaenergia implementeert concrete acties om de impact van haar projecten op het milieu te verminderen.
 • Gebruik alle mogelijke preventieve maatregelen om elke vorm van besmetting te voorkomen
 • Bouwplaatsafval verzamelen en sorteren op het hoofdkantoor van het bedrijf
 • Een lager energieverbruik hebben
 • Streef naar de Euro 6-norm